Best price

CBA Star Rui List: Zhu Mingzhen and Zhang Ning led the second grade team

On November 20th, Beijing time, the CBA Alliance officially revealed that the relevant personnel of the Chinese University Student Sports Association cannot participate in the 2022 CBA All -Star Weekend related events.Adjust.

2022 CBA All -Star Weekend Star Rui Challenge List is as follows-

Xingrui Second Grade Team:

Qu Junxuan (Shanghai, former Fujian), Li Luyu (Jiangsu), Azimimiti Toson (Xinjiang), Zhao Junfeng (Ningbo), License (Guangsha), Yu Zechen, Wu Changze (Liaoning), Zhu Mingzhen (Guangzhou) (Guangzhou) (Guangzhou), Zhang Ning (Shanxi), Zhang Hao (Guangdong), Hong Zhonghua (Qingdao), Liu Yi (Shandong).

Star Rui First Grade Team:

Yu Jiahao (Zhejiang), Zhang Dianliang (Sichuan), Lu Junhu (Qingdao), Liao Sanning (Bei Kong), Li Tianrong (Shanghai), Zhao Baiqing, Liu Dong (Tongxi), Li Yiyang (Fujian), Cui Xiaolong (Jiangsu), Ma Zhenxiang (Ningbo Ningbo), Qi Haotong (Guangzhou), Ilfurati Mohet (Xinjiang)

We will be happy to hear your thoughts
 1. Why do you say “Zhu Mingzhen and Zhang Ning lead”?Did the coach tell you?

  Leave a reply

  Oscar Sports
  Logo
  Enable registration in settings - general
  Shopping cart